Proč nakupovat biovíno

  • Biovíno je bezpečné – neobsahuje chemická rezidua.
  • Biovinařství je šetrné k přírodě a životnímu prostředí.
  • Biovinařství podporuje biodiverzitu - chrání rostlinky a drobné živočichy před chemickými postřiky. Na ekologicky obhospodařované vinici roste více druhů rostlin, je zde pestré množství hmyzu a drobných živočichů. V okolí vinic nelze přehlédnou více ptáků.
  • Bio vinařství chrání vodní zdroje - nedochází k vyplavování chemikálií, které by mohly znečistit vodní zdroje.
  • Nezaměnitelná chuť vína, ve které se plně rozvine dané terroir.