13.08.2019
Dotace PRV

Dne 26.10.2018 spol. Vinařství U Dvou lip s.r.o. podala Žádost o dotaci PRV

14-20 7.kolo v rámci opatření 4.1.1. Investice do zemědělských podniků – záměr b). V tentýž den taktéž naše započala práce na tomto projektu s názvem: „Modernizace techniky do vinic“. Dne 29.7.2019 byla podepsaná Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR s Státním zemědělským intervenčním fondem. Předpokládáme, že projekt bude ukončen do 30.09.2019.

22.04.2016
Den Země

Dnes slavíme „Den Země“. Svátek, jež je věnován našemu největšímu bohatství – Zemi. Ekologicky zaměřeno a úzce spjato s cílem zvýšení energetické účinnosti či hledání obnovitelných zdrojů. Tento den se stal důležitým nejen u nás, ale také v mnoha dalších státech po celém světě, slaví jej více jak miliarda lidí. Naše vinařství se snaží přírodě prospívat, jak nejvíce je to možné. Bio produkce vín je toho důkazem. Nepoužíváme chemické hnojiva, jež by mohly narušovat životní prostředí. Jednáme pouze ve společném zájmu s přírodou. Proto právě na dnešní svátek, pozvedněme spolu sklenku dobrého vína.

23.03.2016
Aktuální dění na vinicích

Co se týče data v kalendáři, začalo nám jaro. Ve vinicích nezahálíme a pokračujeme s dalšími pracemi. Zimní řez a údržba okolních ploch u vinic je následována vyvazováním kmínků, tažňů a mulčováním trávy. Ačkoliv ještě nějakou dobu bude trvat, než se nám vinice prvně zazelenají, už teď se těšíme na další úrodu.