Příběh

Kdysi dávno se v podhůří Chřibů, kde dnes dvě statné lípy vrhají svůj stín, scházeli mladí milenci. Snad osud chtěl, aby se urozená Johanka z nedalekého Moštěnského panství a pasáček ovcí Janek právě na tomto místě potkali. Dvě mladé duše zde zahořeli k sobě velkou láskou, která však neměla být nikdy naplněna. Dnes už nám ani staré kroniky neprozradí, jak mladý chasník vlastně o život přišel. Říká se, že po jeho smrti Johanka každý den za soumraku na to místo chodila a oplakávala svého milého a tam, kde se její slza do země vpila, vyrostla sazenička révy vinné. Od té doby se v kraji vždy vínu dobře dařilo.

Pro všechny, co sem jednou zavítají, jakoby čas najednou plynul pomaleji. Snad aby si tu zdejší atmosféru mohli vychutnat a vnímat všemi smysly půvaby zdejšího kraje. Ty ještě víc umocňuje výhled z Johanky, rozhledny stojící na stejnojmenném kopci, pod níž se pase stádo oveček. Když se na chvíli zastavíte a přivřete víčka, můžete pod lipami zahlédnout dvě zamilované duše...

I když se okolí Hýsel nevyhnuly špatné časy, to místo bylo vždy všeho zlého uchráněno. Velká voda při povodni v roce 1695 zalila okolní krajinu, ale ten malý kousek půdy zůstal neponičený, jakoby by jej Johančiny slzy svou zvláštní mocí ochraňovaly. Tehdy zde místní postavili sochu sv. Jana Nepomuckého, co by symbol díku a snad i v naději, že bude bdít nad celým okolím a před podobnými katastrofami je hlídat. Později, v roce 1968, vysadili obyvatelé Hýsel z každé strany sochy jednu malou lipku. Když zmohutněly, staly se přirozenou dominantou kraje a majestátně střeží klid a harmonii tohoto místa, které díky nim patří dnes k nejkrásnějším přírodním scenériím v širokém okolí.

Vinice v úpatí dvou vzrostlých stromů chráněné chřibskými kopci a lemované hustými lesy se společně s rozkvetlými loukami svažují do údolí k malé vodní nádrži a dávají vzniknout unikátním vínům. Vínům, v nichž se odráží zdejší specifické mikroklima, atmosféra tajemného místa a ryzí čistota moravské přírody. Vínům, která jsou pestrá jako letní kvítí a lehká jako křídla vzácných motýlů, kteří tady nad nimi poletují. Vínům, z Vinařství U Dvou lip.