Vinice

Naše vinice jsou rozloženy ve Slovácké podoblasti, nejvíce však v obci Hýsly. Zde se nachází na 35 ha vinic v certifikaci BIO. Pěstování révy v BIO produkci vychází z respektování přírodních zákonitostí a omezení chemických zásahů na vinici. Mezi řádky vinic je vysazena směs kvetoucích bylin, která příznivě ovlivňuje rozmanitost krajiny. K ošetření révy se používají přípravky na přírodní bázi. Důležitá je však prevence proti vzniku chorob a plísní, taktéž se snažíme zamezit napadení révy škůdci. Díky těmto postupům se naše BIO vinice vyznačuje velkou pestrostí rostlin i živočichů.